İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. İşyeri Kredisi
 3. KOBİ’ler İçin Kredi Garanti Fonu Paketi

KOBİ’ler İçin Kredi Garanti Fonu Paketi

KOBİ Kredi Garanti Fonu

Genel olarak, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 Milyon TL’yi aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanır. Kredi Garanti Fonu(KGF), Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)” kapsamında yeni bir destek paketi hazırlandı. Peki, Kredi garanti fonu nedir? KOBİ Kredi Garanti Fonu paketi desteği ne kadar, şartları neler? Gibi merak ettiklerinizi bu yazımızda cevaplayacağız.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Nedir?

KOBİ Kredi Garanti Fonu

Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulan bir anonim şirketi olan Kredi Garanti Fonu (KGF), teminat yetersizliği sebebiyle kredi alamayan KOBİ’lere kefil olarak KOBİ’lerin finansmana erişimine destek olmaya amaçlamaktadır. Yani kredi vermez KOBİ’ler lehine kefil olarak KOBİ kredisi ve destek kullanımını kolaylaştırmaktadır. KGF’nin teminat desteğini alarak yapacağınız banka kredi başvurularında uygun koşullu kredi imkanlarından yararlanabilirsiniz.

KGF Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

KOBİ Kredi Garanti Fonu

KOBİ olarak tanımlanan gerçek veya tüzel kişiler ile işletmeler yararlanabilmektedir. Özellikle bu destekten bankalar nezdinde kredi değerliliği olan ancak teminat yetersizliği nedeniyle kredi kullanmakta güçlük çeken kişiler yararlanmaktadır.  KGF desteklerinden, KOBİ’lerin yanı sıra KOBİ vasfına sahip esnaf ve sanatkarlar, çiftçiler, tarımsal işletmeler, serbest meslek mensupları ve kooperatifler ile her türlü iktisadi faaliyet gösteren ticari işletmeler faydalanabilmektedir.

KOBİ Kredi Garanti Fonu Desteği Ne Kadardır?

KGF’nin Avrupa Yatırım Fonu’ndan sağladığı 300 milyon TL’lik hibe ve kendi öz kaynaklarından sağladığı 300 Milyon TL’lik destek ile oluşan fon sayesinde KOBİ’lere 6 milyar lira tutarında kefalet sağlanacak. “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı” (COSME) kapsamında, KGF ve AYF iş birliği ile hayata geçirilen proje ile KOBİ’ler %80 KGF kefaletiyle 1.125.000 TL’ye kadar kredi kullanabilecek. KOBİ’lerin 1 yıl ödemesiz, 60 aya kadar vadeyle yararlanabileceği kredinin faizi ise piyasa şartlarına bağlı olarak bankalar tarafından belirlenecek. Proje kapsamında bankalar tarafından KOBİ’lere yaklaşık 7,5 milyar lira tutarında kredi kullandırılması beklenmektedir.

KGF Hangi Kredilere Kefalet Verir?

Bireysel krediler hariç, işletmelerin ihtiyacına yönelik her türlü kredi için Kredi Garanti Fonu kefalet vermektedir. Bu uzun vadeli bir yatırım kredisi olabileceği gibi, borçlu cari hesap şeklinde nakdi bir kredi veya gayri nakdi bir kredi de olabilir.

İlginizi Çekebilir: Kobi Kredisi ile Esnafa Destek

KGF Kefaletlerinde İşleyiş Nasıldır?

KGF’nin komisyon oranları kefalet tutarı üzerinden yıllık bazda %0,5 olarak uygulanır. Başvuru ücreti ise 250 TL’dir.

Kredi Garanti Fonu kapsamında olan Portföy Garantisi Sistemi (PGS) işleyişi şu şekildedir:

 1. KOBİ Bankaya kredi başvurusu yapar.
 2. Banka başvuruyu değerlendirir.
 3. Banka kendi içinde derecelendirme yapar.
 4. Banka krediyi onaylar.
 5. Banka kefalet talebini KGF’ye iletir.
 6. KGF uygunluk kriteri kontrolü yapar.
 7. KGF bankaya onay verir.
 8. Banka krediyi kullandırır.

PGS ile Kullandırılan Kredinin Kefalet Limiti ve Vadesi Ne Kadardır?

Portföy Garanti Sistemi (PGS): Kredi verenlere KGF’nin tahsis ettiği kefalet limiti üzerinden, yararlanıcının kredi değerliliğine ilişkin KGF tarafından ilave bir inceleme yapılmaksızın, kredi verenlerin içsel derecelendirme notları esas alınarak değerlendirildiği ve portföye sağlanan kefalet tutarı üzerinden belli bir tazmin üst limiti içinde kalmak koşuluyla kefalet sağlanan sistemdir.

 • PGS (Portföy Garantisi Sistemi) ile azami 2.500.000 TL kefalet sağlanabilmektedir. Bunun için belirlenmiş olan kefalet oranı ise %85’tir.
 • KOBİ’ler, kadın girişimciler ve genç girişimcilere Portföy Garanti Sistemi ile kullandırılacak nakit krediler 6 aydan 60 aya kadar vadelendirebilmektedir.
 • İhracatçı KOBİ’lere de Portföy Garanti Sistemi ile kullandırılacak nakit kredilerin vadesi asgari 6 ay, azami 60 aydır.
 • Banka, İhracatçı KOBİ’lere PGS aracılığıyla Eximbank’a yönelik kredi temini için 60 ay vadeye kadar teminat mektubu şeklinde de kefalet talebinde bulunabilir.

İşletme, KGF’nin Kefaleti ile Kullandığı Krediyi Ödemezse Ne Olur?

İşletmenin krediyi ödeyememesi durumunda banka KGF’den tazmin talebinde bulunur ve KGF, tazmini karşılamak suretiyle kefaletten doğan sorumluluğunu getirir. İşletme ve kefilleri aleyhine, banka ile birlikte yasal işlemler başlatılarak kanuni takip yoluyla alacak tahsil edilir.

Yorum Yap

Yorum Yap