İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Krediler
  3. Kredi Borcu Olan Biri Kefil Olabilir mi?
Trendlerdeki Yazı

Kredi Borcu Olan Biri Kefil Olabilir mi?

Bankalara kredi borcu olan biri kefil olabilir mi, kefil olmak için hangi şartlar isteniyor? Başkası adına kefil olmadan önce muhakkak okuyun.

Kredi Borcu Olan Biri Kefil Olabilir mi?
1

Acil nakit ihtiyacının karşılanması için akla ilk gelen finans kuruluşları konumundaki bankalardır. Fakat bankalar, her zaman kredi talebini olumlu karşılamamaktadır. Kimi durumlarda ise kredi şartları arasında kefil istemektedirler. Bu durumda birçok kişi, kredi borcu olan biri başkasına kefil olabilir mi diye sormaktadır.

Makale İçeriği

Kefil Nedir?

Sözlük anlamına göre kefil, birinin başkası adına verdiği sözü yerine getiremediği durumda onun yerine o sözü yerine getireceğini taahhüt eden kişi anlamına gelmektedir. Kefil kelimesine en çok borç para alışverişinde rastlamaktayız. Örneğin bankalar kredi çekerken eğer kredi taksitlerini ödeyemeyeceğinizi düşünüyorlarsa sizden kefil isteyebilirler. Bu anlamda kefilin de birkaç özelliğe sahip olması gerekmektedir. Bu şartlar:

  • Kefilin kredi puanının yüksek olması
  • Kefilin belgelenebilir aylık gelirinin olması
  • Kefilin kara listede bulunmaması gibi temel kaidelerdir.

Yukarıda sayılan şartlar dışında kefil, bankanın müşterisi ise durum daha da kolaylaşacaktır. Peki, bankalar neden kefil ister? Çünkü genellikle taşıt ve konut kredisi gibi yüksek meblağlı kredilerin ödenme zorluğu göz önünde bulundurularak bankalar bir tedbir almak isterler. Bu tedbir de, işte söz konusu kefillerdir.

İcra Borcu Olan Kefil Olabilir mi?

Kredi Borcu Olan Biri Kefil Olabilir mi?

Bankalar tarafından kredi borcu olan kişinin kefilliği kabul edilir mi ya da edilmez mi diye net bir davranış yoktur. Bu husus, kefilin durumuna göre değişiklik göstermektedir. Öncelikle kefilin kendisine ait bir kredi borcu var fakat bu kredi borcuyla birlikte kefil olacağı yeni kredideki borçları da ödemeye gücü yetecekse, herhangi bir olumsuzluk söz konusu yok demektir. Dolayısıyla banka, kredi borcu olan birini de kefil olarak kabul edebilir. Bunun dışında kefilin kredi puanı da incelenecektir. Borç ve gelir durumu analiz edilerek kefilliğe elverişli olup olmadığı tespit edilmektedir.

Hülâsa etmek gerekirse bankadan kredi çeken kişi için hangi özellikler aranıyorsa kefil için de o özellikler aranmaktadır. Dolayısıyla bir kişinin kefil olup olmaması, o borcu ödeme gücünün varlığı ile ölçülmektedir. Fakat bu durum resmî bir sorumluluktur. O yüzden kefil müessesi ciddî sonuçlar doğurabilmektedir. Kefil olduğunuz bir kişi borcunu ödemezse, alacaklı tarafından size icra takibi başlatılabilir. Buna göre kefilin maaşına haciz gelebilir ya da mal varlığına tedbir konulabilir.

Önerilen Yazı
Sicili Bozuk Olana Kredi Veren Bankalar

Son olarak kullanıcılarımız sıklıkla emekli kefil olabilir mi diye sorular sormaktadır. Elbette, yukarıdaki şartları karşılaması durumunda emekliler de kefil olabilir. Sitemizin soru-cevap bölümüne gelen ilginç sorulardan biri de evli biri kefil olabilir mi ya da avukat kefil olabilir mi sorusudur. Tüm bunların cevabı, kefil olacak kişinin bankalar nezdinde borcu ödeme gücüyle alâkalıdır. Ancak sicili bozuk olan kefil olabilir mi sorusunun cevabı ne yazık ki menfîdir. Kredi puanının yükselişe geçmesiyle kefillik kabul edilebilir düzeye gelecektir.

Yorum Yap

Yorum Yap