İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Krediler
  3. Sektörel Kredi Değerlendirmesi

Sektörel Kredi Değerlendirmesi

Sektörel Kredi Değerlendirmesi

Dünya tarihinde, global anlamda sektörel kredi değerlendirmesi işlemleri finans uzmanları tarafından yapılarak, genel işleyişe dâhil edilir. Oldukça önemli analiz unsurlarını içeren söz konusu işlemler yığını, devletlerin ve bireylerin iktisadî durumlarını inşa edebilmeleri için de son derece mühim bilgiler içermektedir.

Makale İçeriği

Sektörel Kredi Değerlendirmesi Sistemi

Bütün firmalar ekonomik alanda tüm faaliyetlerine sağlıklı bir şekilde devam edebilmek adına mali yapılarını daha sağlam temellere oturtup bozulmaması ve bilanço dengelerinin süreklilik arz etmesi için belli miktarlarda kredi kullanmak ihtiyacını hissederler. Bu da üretim miktarları ile kredi kullanımı arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarır. Firmalar, günümüz koşullarında kredi kullanımları ile ilgili çeşitli analizler yaparlar bu da bu konuda birçok ayrıntının önemli olduğuna işaret eder.

 Kredi Unsuru

Ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin kurulum aşamasında ve gelişimlerinde kuruluşlarını yaşatıp ayakta kalmasını sağlamak için kredi olanaklarını kullanırlar. Ekonomik faaliyetlerde bulunanlar için kredi unsuru vazgeçilmezdir. Bankaların gelişimi içinde oldukça önemlidir. Krediler milli hasılatı yükseltirler. Mal ve hizmet üretimi, gerekli araç ve gereç, enerji gibi elamanlar sektörel faaliyetler içerisinde yer alarak mali destek alanları yaratırlar. Önemli ölçüde verim artışı olur. Kredi sisteminin geliştiği ülkelerde tasarruflar daha kolay yatırıma dönüşür. Asimetrik bilgi sorununun olduğu ortamlarda para politikalarının reel ekonomiyi, kredi aracılığıyla etkileyebileceği sermaye piyasalarının önemli açıklamaları arasında yer almaktadır.

Sonuç, Kredi Değerlendirme Analizleri

Sektörlerin kredi analizi yapılırken 1999-2003 yılları arasında “Çoklu Regresyon Modeli” göz önüne alınmış bu döneme ait bilgiler kullanılmıştır. Önde gelen 10 işletmenin kredileri ayrı ayrı hesaplanarak toplam krediler içindeki oranları karşılaştırılmıştır.

Aynı dönemler içerisinde imalat sektöründeki işletmelerin üç aylık kullanım oranları bağımsız değişken olarak hesaplanmış ve ortalaması alınarak kredi analizleri yapılmıştır. Belli başlı sektörlerin elde ettiği kredilerin toplam oranı alındıktan sonra sektörlerin tamamını ilgilendiren kredi kullanım miktarları ile ekonometri arasındaki ilişki incelenmiştir. Sonraki zamanlarda bu model bir bütün olarak kullanılmış 2004 yılının ilk çeyreğine ilişkin parametre tahminlerine ulaşılmıştır. Sonuç olarak, özellikle Türkiye’deki sektörlere bağımlı değişken öngörüler ve bağımsız değişken öngörüler yön verirken 2001 ve 2002 arasında yaşanan ekonomik krizlerin kredi çöküşlerine olan etkisi büyük olmuştur. Bu anlamda sektörel kredi değerlendirmesi işlemleri iyi yapılmalıdır.

Yorum Yap

Yorum Yap