İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Bankalar
  3. Gayrimenkulde ‘Rant Vergisi’ Yürürlüğe Girdi

Gayrimenkulde ‘Rant Vergisi’ Yürürlüğe Girdi

İmar planı değişikliği sebebiyle değeri artan gayrimenkuller için artık ‘rant vergisi’ alınacak.

Gayrimenkulde ‘Rant Vergisi’ Yürürlüğe Girdi

Kamuoyunda rant vergisi olarak bilinen, arsalarda imar sebepli değer artışlarının kamuya (belediyeleri Bakanlık ve Hazine) ödenmesini öngören düzenlemenin uygulama yönetmeliği paylaşıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, imar planı değişikliğine bağlı olarak taşınmazlarda meydana gelen değer artışları ile ilgili değer artış paylarının belirlenmesi ve bunların dağıtımı ile ilgili esasları belirledi.

20 şubat tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan torba yasa ile İmar Kanunu’na Ek Madde 8 eklenmişti. Söz konusu bu madde ile herhangi bir taşınmazda, imar geçmesi sonucu oluşan değer artışının sahibince değer artış payı olarak ödenmesi hükme bağlanmıştı. Geçtiğimiz gün yayımlanan yönetmelik ile bu değer artışının tespit edilmesi ve dağıtılması ile ilgili usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, imar sonucu taşınmazda oluşan değer artışının tespiti, minimum iki yetkili gayrimenkul değerleme kuruluşuna yaptırılacak. Değerleme kuruluşları, imar planı değişikliği istenen taşınmazın ilk değeri ile son değeri ayrı ayrı belirleyecekler. Bu kuruluşlar tarafından hazırlanacak raporlar, taşınmazın piyasa değerinin belirlenmesine esas olacak. Alınan bu raporlar kıymet takdiri komisyonları tarafından incelenerek, değer artış payı hesaplanacak. Bu iki raporun aritmetik olarak ortalaması alınacak ve taşınmazın yeni değeri ortalamanın altında kalmayacak.

Kıymet takdiri komisyonunda, şehir plancısı, harita mühendisi, inşaat mühendisi, mimar ile lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanlarından oluşan minimum 5 asil, 3 yedek üye bulunması zorunlu olacak.

Değer artış payı ile ilgili yapılan taşınmaz değerlemesinde taşınmaz üzerinde bulunan mevcut yapı, tesis, eklentiler ve diğer muhdesat (başkasına ait bina, ağaç vs) bedeli dikkate alınmayacak.

Yorum Yap

Yorum Yap