1. Ana Sayfa
  2. Bank Kredisi
  3. 2021 Yılı İnşaat Maliyet Bedelleri Belirlendi

2021 Yılı İnşaat Maliyet Bedelleri Belirlendi

Emlak vergisine esas olmak üzere 2021 yılında uygulanacak olan bina metrekare normal inşaat bedelleri açıklandı.

2021 Yılı İnşaat Maliyet Bedelleri Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de paylaşıldı.
Söz konusu tebliğde, 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde yer alan esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/02/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Veri Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlandığı hatırlatıldı.
Bu itibar ile, emlak vergisine esas olmak üzere 2021 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edildi.

Yorum Yap

Yorum Yap