İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Bankalar
  3. Kredi Taksit Sayısı Uzatıldı
Trendlerdeki Yazı

Kredi Taksit Sayısı Uzatıldı

BDDK yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile birlikte kredi taksit sayısı uzatıldı. Böylece tüketiciler, daha uzun vadeler hâlinde ödeme yapabilecek.

Kredi Taksit Sayısı Uzatıldı
1

Ekonomik krizin her geçen gün daha da derinden hissedildiği Türkiye’de, kredi kullanıcılarının beklediği yeni bir müjde geldi. Buna göre tüketici kredileri ve yüz yirmi bin lira ya da daha aşağısındaki araçların alımları için kullanılan krediler ile birlikte evvelden çekilen ihtiyaç kredilerinde yapılandırma vadesi altmış ay olarak düzenlendi. Böylece kredi taksit sayısı uzatılmış oldu. Resmî Gazete’de yayınlanan karara göre bankaların kredi işlemlerine dair yönetmelik değişikliğe uğradı. Mezkûr değişiklik ile birlikte birtakım yenilikler ortaya çıktı. Fatura değeri yüz yirmi bin lira (120 bin TL) altında olan taşıtların satın alımı için kullanılan otomobil kredileri ve taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ay olarak belirlendi. Bilgisayar satın alımı gayesi için kullanılan kredilerin taksitleri on iki ay ve tablet satın alımı için kullanılan kredilerin taksit sayısı da altı ay olarak düzenlendi. Bununla birlikte mobil telefon alımlarına dair kredilerdeki taksit sayısında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Kredi Taksit Sayısı Kararı Yürürlüğe Girdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yönetmeliğinde yapılan değişiklik gereği Resmî Gazete’de yayınlanan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

Dâhil edilenler: Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler. Konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler. Kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler.

Bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi altmış ayı aşamaz. Nihaî fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altmış ayı aşamaz. Nihaî fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı aşamaz. Bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ay aşamaz. Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı aşamaz. Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır.

BDDK yönetmeliğinde ayrıca bir de geçici madde eklendi. Söz konusu geçici madde ile birlikte bugünden önce kullanılan ihtiyaç kredilerindeki borç bakiyeleri, talep hâlinde en çok altmış aya kadar yapılandırılabilecek. Yapılan değişiklikler; finansman, faktoring ve finansal kiralama firmalarının kredilerini de kapsamaktadır.

Yorum Yap

Yorum Yap