İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Bankalar
 3. Banka Hesabı Blokesi Nasıl Kaldırılır
Trendlerdeki Yazı

Banka Hesabı Blokesi Nasıl Kaldırılır

Banka bloke kaldırma en çok sorulan sorulardan biri. Borcunuzdan dolayı konulan banka hesabı blokesi işlemleri hakkında makalemizde, banka hesabına konulan bloke nasıl kaldırılır cevabı bulunuyor.

Banka Hesabı Blokesi Nasıl Kaldırılır
4

Hayatın olağan akışı içerisinde bankalara olan ihtiyaç da zaruri hâle gelmiştir. Maaşlarımızı banka hesaplarımıza alıyoruz, alışverişlerimizi banka hesabımıza bağlı kredi kartı ile yapıyoruz. Bu durumda da banka hesapları elimiz ayağımız olmuş durumda. Ancak kimi zaman, birtakım borçlardan dolayı banka hesabına bloke koyulabiliyor. Vatandaşlar da hemen banka hesabı blokesi nasıl kaldırılır onun yollarını aramaya başlamaktadır. Biz de banka hesabına konulan bloke nasıl kaldırılır, en kolay ve en güvenli yol nedir gibi sorunların çözümünü sizlere sunacağız. Banka bloke kaldırma hususunda neler yapabiliriz, şimdi onları inceleyelim.

Banka Hesabı Blokesi Nedir?

Finans işleyişimizde bir uygulama olan bu durumda, bloke nedir sorusuna verebileceğimiz en temel yanıt; herhangi bir yere olan borcunuzdan dolayı hesabınızdaki borca karşılık gelen miktarın dondurulması olarak cevap verebiliriz. Bilhassa devlete karşı olan vergi ya da başkaca borçlarınız yüzünden, veya gerçek kişilere ve firmalara olan borcunuzda banka hesabınıza bloke konulabilmektedir. Ancak bu noktada, banka hesabınıza konulacak blokenin miktarı da borcunuz ile sınırlıdır.

Örneğin, senet karşılığı birinden 1000 TL’lik borç aldınız ve ödemediniz. Alacaklınız, icra dairesi vasıtasıyla alacağının tâhsili amacıyla takip başlatabilir. Bu noktada, banka hesabınıza da bloke konulabilir. Ancak banka hesabınızdaki bloke tutarı, sadece 1000 TL’lik borcunuz kadar olacaktır. Hesabınızda 2000 TL varsa, bunun salt 1000 TL’sini kullanabilir, diğerine borçtan dolayı bloke konulmuş olur.

Banka hesabına konulan blokelerin devlet gücü ile yapıldığını da belirtmemiz gerekir. Yani adlî makamlara başvuru yapılmadan borcunuzdan dolayı hesabınıza bloke konulamaz.

Banka Hesabına Konulan Bloke Nasıl Kaldırılır

Banka Hesabına Nasıl Bloke Konulur?

Banka hesabınıza borçtan dolayı bloke konulabilmesi, ancak devlet gücü ile mümkün olmaktadır. Alacaklılarınız, borcunuzu sizi tâhsil etmek için adliyeye başvuru yapmak zorundadır. Bu durumda icra dairesi (müdürlüğü) ya da mahkeme davası yoluyla alacaklarını talep edebilirler. İcra ya da yargılama safhasında da alacaklı veya alacaklı vekili tarafından talep edildiği takdirde bankalardaki hesaplarınız araştırılır ve borcunuzun miktarı kadar bloke konulmasına dair bir üst yazı alınır. Bu üst yazıyı mahkemeler yahut icra daireleri verebilir. Ancak üst yazıda, bloke konulacak miktarın belirtilmesi gerekir. Eğer bu tutar üst yazıda açıkça belirtilmemişse, banka yazı gereğini uygulamadan geri çevirecektir. Fakat kimi bankalar, bu tür durumlarda bazen hesabınızın tümüne de bloke koyabilmektedir. Bu durumda muhakkak banka şubesi ile görüşerek durumu düzeltmeleri için başvuruda bulunabilirsiniz.

Bankada bulunan blokenizin kalkması için, icra müdürlüğüne borcunuzu ödeyerek bloke kaldırılması için yeniden bir üst yazı (müzekkere) talep etmeniz gerekecektir.

İcra Banka Hesabına Bloke

Konuyu daha da detaylandırmak adına icra kanalı yoluyla banka hesabına bloke konusunu açıklığa kavuşturalım. Öncelikle herhangi bir kişi/kurum ya da SGK vs. borcunuzdan dolayı alacaklı, hakkınızda icra takibi başlatabilir. Herhangi bir mahkeme kararı olmadan, direkt icra yoluyla başlatılan bu takibe hukukî terminolojide ilamsız icra takibi denilmektedir. Bu tür icra takiplerine, ödeme emrinin tarafınıza tebliğ edildiği tarihten başlamak üzere yedi gün içerisinde itiraz edebilirsiniz. 1 haftalık bu süreyi kaçırmanız ve itiraz etmemeniz durumunda ise hakkınızda başlatılan icra takibi kesinleşir. Alacaklı, kesinleşen icra takiplerinde haciz işlemi talep edebilir. Bu haciz kelimesi yine bir hukuk terminolojisi olup, gerçek eve gelinerek de yapılabilir, üzerinizdeki taşınır ya da taşınmaz mal varlıklarına bloke konularak da yapılabilir. Konumuz gereği kesinleşen icra takibinden dolayı icra müdürlüğü tarafından alacaklının talebi üzerine banka hesabına haciz yani tedbir, bir diğer ifadeyle bloke konulabilir.

 Burada dikkat etmeniz gereken husus icra bildirim kâğının elinize ulaştıktan (evde yoksanız MERNİS adresinizin bağlı bulunduğu muhtarlığa teslim edilir) 7 gün sonrasına kadar itirazda bulunabilmenizdir. Fakat haksız yere, yani borcunuz olduğu hâlde borcum yoktur diye itirazda bulunursanız, daha sonra tarafınıza açılabilecek itirazın iptali davasında hem %20 icra inkar tazminatı ödersiniz hem de faizleriniz aşırı artmış olur.

Banka Hesabı Blokesi Nasıl Kaldırılır

Banka hesabına konulan blokenin kaldırılması için yapılması gereken ilk işlem, hesaba bloke koymak için kimin talep ettiğini öğrenmektir. Yani borcunuzun kaynağını tespit etmek ilk merhaledir. Genel itibarıyla banka hesaplarına bloke, devlete olan vergi dairesi borcundan dolayı konulmaktadır. Yukarıda da kısaca izah ettiğimiz gibi, banka hesabındaki blokeyi kaldırmanın en kolay yolu borca konu miktarı ödeyerek blokenin kaldırılmasını talep etmenizdir.

Eğer maaşlı bir işte çalışıyorsanız, maaş haczi gibi aylığınızdan bir miktar kesilmesini talep ederek borcunuzu taksit taksit ödeyebilirsiniz. Bu durumda borcunuz vergi dairesinde ise vergi dairesi ile görüşüp maaştan kesinti yapıp ödeme yapmayı talep edebilirsiniz. Bu durumda vergi dairesi, çalıştığınız kurum ya da şirkete üst yazı yazarak maaşınızın 1/10’u (onda biri) kadar miktarını vergi dairesine göndermesini isteyebilmektedir. İsterseniz borcunuzu peşin olarak da ödeyebilir ve böylece blokenin kaldırılmasını talep edebilirsiniz.

Bu noktada önemli olan bir husus vardır. O da, maaşınızdan kesilebilecek maksimum tutardır. Eğer asgari ücretli bir çalışansanız, borcunuzdan dolayı maaşınızın en fazla 1/4’ü (dörtte biri, yüzde yirmi beşi) kesilebilmektedir. Eğer maaşınız asgari ücretten fazla ise maaşınızın en fazla 1/3’ü (üçte biri) kesilebilir. Ancak vergi dairesine olan borcunuz varsa, bu durumda maaşınızın en fazla 1/10’u (onda biri) oranda kesinti yapılabilmektedir.

Bahis Nedeniyle Banka Hesabına Bloke Kaldırma

Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki kanunlarına göre yasadışı bahis oynatmak ciddî bir suç unsurudur. Dolayısıyla bahis nedeniyle banka hesabına bloke konulması durumunda yapacak pek fazla bir şey kalmıyor. Eğer  yasadışı bahis nedeniyle hesaba bloke sebebiyle bir işlem yapıldıysa, fakat siz bahis oynamadıysanız hesabınızda bulunan paranın nereden geldiğine dair yani paranın kaynağını ispatlamaya yönelik bir girişimde bulunursanız blokeyi kaldırabilirsiniz.

Yasa dışı bahis nedeniyle hesaba konulan bloke direkt Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından işlenmektedir. Dolayısıyla söz konusu bir durumla karşı karşıya olmanız hâlinde bir avukata danışmanızda da fayda olacaktır. Bahis nedeniyle hesaba bloke kaldırma işlemlerinde öncelikle bankadan hacizin sebebini ve detayını öğrenerek, konunun adlî bir vaka durumuna gelip gelmediğini soruşturmanızı önermekteyiz.

Bahis Nedeniyle Hesaba Bloke Kaldırma

Hangi Durumlarda Hesaba Bloke Konulur

Banka hangi durumlarda hesaba bloke koyar diye bir soru yöneltirseniz, banka hesabınıza borcunuzdan dolayı bloke konulmasının iki şekilde mümkün olacağını söyleyebiliriz. Bunlar şu şekildedir:

 1. Borcunuz bir kişiye ya da ticârî işletmeye ise,
 2. Borcunuz devlet kurumuna ise.

Eğer birinci maddedeki gibi borcunuz devlet kurumuna değilse, ilk başta bahsettiğimiz gibi icra ya da mahkeme kanalına başvuran alacaklı banka hesabı blokesi koydurabilir. Eğer borcunuz devlete ise, vergi dairesi direkt olarak bankaya borç tutarını içeren tahakkuk fişiyle birlikte bir üst yazıyı bankaya göndererek bloke koydurma işlemi yapabilir.

Banka Hesabına Konulan Blokenin Kaldırılması

Blokeden Kurtulmak İçin Başka Bankadan Hesap Açma

Türk milleti olarak her işte olduğu gibi bunda da bir cinlik düşünmeden edemiyoruz. Bunlardan biri de, bloke konulduktan sonra başka bankadan hesap açıp orayı kullanmak üzeredir. Bu doğrultuda işleyişi anlatmak, olayı açıklığa kavuşturacaktır. Alacaklı avukatı (vekili), icra dairesi aracılığıyla tüm bankalara bloke yazısı göndermeyi tercih edecektir. Örneğin, sizin Ziraat Bankası’nda hesabınız var, fakat Garanti Bankası’nda hesabınız bulunmuyor. Yazı Ziraat Bankası’na ulaştığı zaman blokeniz konulur, ancak Garanti Bankası, şahsın bankada herhangi bir hesabının bulunmadığı yönünde cevap verir. Bu durumdan sonra başkaca bir bankadan hesap açarsanız, bu blokeyi etkilemez. Ancak alacaklı vekili, yeni açtığınız banka hesabını öğrenerek tekrar yazı talebinde bulunursa, bloke bu hesaba da konulur ve hesabınız bloke edilir. Yani iş, tamamen banka hesabınızın tespit edilmesi ile alâkalıdır.

Savcılık Bloke Koyabilir mi

Kimi durumlarda banka hesaplarına savcılık kararı ile de bloke konulabilmektedir. Yakın dönem içerisinde OHAL’de savcılık kanalıyla birçok bireyin banka hesabına bloke konulmuştur. Bloke koyulan hesaplarda bir miktar da belirtilmemiş, tam anlamıyla hesaplarda bir hareket yapılamamıştır. Bu durumda birçok mağduriyet yaşanmıştır. Ancak kişi, savcıya direkt başvurarak dilekçe ile ya da görüşme sonrasında bloke kaldırma talebini belirtebilir. Savcı, uygun gördüğü takdirde banka hesabındaki blokeyi kaldırabilir.

Banka Hesabında Bloke Olup Olmadığını Öğrenmek

Gelişen teknoloji, online ortamda da hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Banka hesabımda bloke var mı yok mu öğrenmek için de, şubeye gitmenize gerek yoktur. Öncelikle banka hesabınızın internet ya da mobil bankacılığını kontrol etmeniz gerekmektedir. Blokeli ibaresi bulunuyorsa, müşteri temsilcisi aracılığıyla durumun ne olduğunu sorgulayabilirsiniz. Ayrıca e-Devlet Kapısı üzerinden Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama (e-haciz Banka) adresini kullanarak da e-haciz sorgulama yapabilirsiniz. E-haciz nasıl kalkar işlemleri de yukarıda bahsettiğimiz konularla aynı yöntemleri havidir.

Bloke Kaldırma Dilekçe Örneği

Maaş Hesabına Bloke Konulabilir mi

Aylıklı olarak çalıştığınız bir kurum varsa, bu kurumun maaşınızı yatırdığı banka hesabınıza yani maaş hesabınıza borcunuzdan dolayı yasal olarak bloke konulması mümkün değildir. Banka hesabı blokesi gibi bir durumda, icra dairesine itiraz dilekçesi sunarak blokenin kaldırılmasını talep etmeniz gerekmektedir. İcra müdürlüğüne yazacağınız banka hesabı bloke kaldırma dilekçe örneği için aşağıda bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Banka Hesabına Konulan Blokenin Kaldırılması Dilekçesi

Banka Hesabına Konulan Bloke Nasıl Kaldırılır?

Bankalar ayrıca birkaç farklı sebepten dolayı müşterilerinin hesaplarına bloke koyabilmektedir. Bu bloke türleri kısaca şu şekilde sıralanabilir:

 • Güvenlik Blokesi
 • Gecikme Blokesi
 • Tasfiye Blokesi

Güvenlik Blokesi

En sık karşılaşılan bu bloke, genellikle kredi kartınızın ya da banka kartınızın bilgileri başkaları tarafından ele geçirilince ortaya çıkar. Şüpheli bir işlem durumunda banka işlemi durdurur ve hesabınıza bloke koyar. Dolayısıyla dolandırıcılık tehlikesi ortadan kalkınca da güvenlik blokesi kaldırma işlemi tamamlanmış olur. Ancak banka, bu işlemi kendiliğinden yapmaz. Sizin, banka hesabına konulan bloke nasıl kaldırılır diye bankaya danışmanız gerekmektedir.

Gecikme Blokesi

Bu tür blokeler de bankalara olan borçlarınızın gecikmeye düşmesi hâlinde alınan bir önlemdir. Eğer kredi kartı veya kredi ya da KMH gibi ürünlerinize ait borcunuz var ve borcunuzu geciktirdiyseniz banka gecikme blokesi uygulayabilir.

Tasfiye Blokesi

Söz konusu tasfiye blokesi de bankalara olan borçlarınızdan kaynaklı bir blokaj türüdür. Dolayısıyla yine borçlarınızı tamamladıktan sonra tasfiye blokesi kaldırma başvurusu yapabilirsiniz.

Yorum Yap

Yorum Yap

Yorumlar (6)

 1. Avatar

  Bloke çözülmesi için para isteyen dolandırıcılar da piyasada çok var arkadaşlar, onlara dikkat edin lütfen.

  • Bank Kredisi

   Evet Erdem Bey, bu konu hakkındaki hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Bloke kaldırma ile ilgili işlemleri yalnızca şahsın kendisi ya da vekâlet verdiği avukatı gerçekleştirebilir. Bunun dışında para karşılığı bloke açılmasını sağlayacağını iddia edenlerden kaçınmak gerekir.

 2. Avatar
  4 sene önce

  İcra ödeme emirlerine karşı tebliğ konusunda dikkat edilmesi gerekiyor. İlamsız icra takiplerinde 1 haftalık itiraz süresi var. Bu süreyi kaçırmanız durumunda takip kesinleşiyor… Banka blokesi kaldırma dilekçesi yazsanız boş yani süreyi kaçırdıktan sonra…

 3. Avatar
  4 sene önce

  Banka hesabı blokesi konusunda internette çok bilgi kirliliği var. Ancak görebildiğim kadarıyla bu yazı detaylı bir şekilde banka bloke kaldırma dilekçesi dahil her konuya açıklık getirmiş.

 4. Avatar

  vergi borcundan dolayı vergi dairesi banka hesaplarımın hepsine bloke koydu ne yapmam gerekiyor. 🙁

 5. Avatar

  kyk borcumdan dolayı banka hesabıma bloke konuldu ne yapmam gerekiyor diye araştırırken bu yazıyı buldum. teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir