İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Bankalar
  3. Banka Hesabı Blokesi Nasıl Kaldırılır
Trendlerdeki Yazı

Banka Hesabı Blokesi Nasıl Kaldırılır

Borcunuzdan dolayı konulan banka hesabı blokesi işlemleri hakkında makalemizde, banka hesabına konulan bloke nasıl kaldırılır cevabı bulunuyor.

Banka Hesabı Blokesi Nasıl Kaldırılır
3

Hayatın olağan akışı içerisinde bankalara olan ihtiyaç da zaruri hâle gelmiştir. Maaşlarımızı banka hesaplarımıza alıyoruz, alışverişlerimizi banka hesabımıza bağlı kredi kartı ile yapıyoruz. Bu durumda da banka hesapları elimiz ayağımız olmuş durumda. Ancak kimi zaman, birtakım borçlardan dolayı banka hesabına bloke koyulabiliyor. Vatandaşlar da hemen banka hesabı blokesi nasıl kaldırılır onun yollarını aramaya başlamaktadır.

Banka Hesabı Blokesi Nedir?

Finans işleyişimizde bir uygulama olan bu durumda, bloke nedir sorusuna verebileceğimiz en temel yanıt; herhangi bir yere olan borcunuzdan dolayı hesabınızdaki borca karşılık gelen miktarın dondurulması olarak cevap verebiliriz. Bilhassa devlete karşı olan vergi ya da başkaca borçlarınız yüzünden, veya gerçek kişilere ve firmalara olan borcunuzda banka hesabınıza bloke konulabilmektedir. Ancak bu noktada, banka hesabınıza konulacak blokenin miktarı da borcunuz ile sınırlıdır.

Örneğin, senet karşılığı birinden 1000 TL’lik borç aldınız ve ödemediniz. Alacaklınız, icra dairesi vasıtasıyla alacağının tâhsili amacıyla takip başlatabilir. Bu noktada, banka hesabınıza da bloke konulabilir. Ancak banka hesabınızdaki bloke tutarı, sadece 1000 TL’lik borcunuz kadar olacaktır. Hesabınızda 2000 TL varsa, bunun salt 1000 TL’sini kullanabilir, diğerine borçtan dolayı bloke konulmuş olur.

Banka hesabına konulan blokelerin devlet gücü ile yapıldığını da belirtmemiz gerekir. Yani adlî makamlara başvuru yapılmadan borcunuzdan dolayı hesabınıza bloke konulamaz.

Banka Hesabına Konulan Bloke Nasıl Kaldırılır

Banka Hesabına Nasıl Bloke Konulur?

Banka hesabınıza borçtan dolayı bloke konulabilmesi, ancak devlet gücü ile mümkün olmaktadır. Alacaklılarınız, borcunuzu sizi tâhsil etmek için adliyeye başvuru yapmak zorundadır. Bu durumda icra dairesi (müdürlüğü) ya da mahkeme davası yoluyla alacaklarını talep edebilirler. İcra ya da yargılama safhasında da alacaklı veya alacaklı vekili tarafından talep edildiği takdirde bankalardaki hesaplarınız araştırılır ve borcunuzun miktarı kadar bloke konulmasına dair bir üst yazı alınır. Bu üst yazıyı mahkemeler yahut icra daireleri verebilir. Ancak üst yazıda, bloke konulacak miktarın belirtilmesi gerekir. Eğer bu tutar üst yazıda açıkça belirtilmemişse, banka yazı gereğini uygulamadan geri çevirecektir. Fakat kimi bankalar, bu tür durumlarda bazen hesabınızın tümüne de bloke koyabilmektedir. Bu durumda muhakkak banka şubesi ile görüşerek durumu düzeltmeleri için başvuruda bulunabilirsiniz.

Bankada bulunan blokenizin kalkması için, icra müdürlüğüne borcunuzu ödeyerek bloke kaldırılması için yeniden bir üst yazı (müzekkere) talep etmeniz gerekecektir.

Banka Hesabı Blokesi Nasıl Kaldırılır

Banka hesabına konulan blokenin kaldırılması için yapılması gereken ilk işlem, hesaba bloke koymak için kimin talep ettiğini öğrenmektir. Yani borcunuzun kaynağını tespit etmek ilk merhaledir. Genel itibarıyla banka hesaplarına bloke, devlete olan vergi dairesi borcundan dolayı konulmaktadır. Yukarıda da kısaca izah ettiğimiz gibi, banka hesabındaki blokeyi kaldırmanın en kolay yolu borca konu miktarı ödeyerek blokenin kaldırılmasını talep etmenizdir.

Eğer maaşlı bir işte çalışıyorsanız, maaş haczi gibi aylığınızdan bir miktar kesilmesini talep ederek borcunuzu taksit taksit ödeyebilirsiniz. Bu durumda borcunuz vergi dairesinde ise vergi dairesi ile görüşüp maaştan kesinti yapıp ödeme yapmayı talep edebilirsiniz. Bu durumda vergi dairesi, çalıştığınız kurum ya da şirkete üst yazı yazarak maaşınızın 1/10’u (onda biri) kadar miktarını vergi dairesine göndermesini isteyebilmektedir. İsterseniz borcunuzu peşin olarak da ödeyebilir ve böylece blokenin kaldırılmasını talep edebilirsiniz.

Bu noktada önemli olan bir husus vardır. O da, maaşınızdan kesilebilecek maksimum tutardır. Eğer asgari ücretli bir çalışansanız, borcunuzdan dolayı maaşınızın en fazla 1/4’ü (dörtte biri, yüzde yirmi beşi) kesilebilmektedir. Eğer maaşınız asgari ücretten fazla ise maaşınızın en fazla 1/3’ü (üçte biri) kesilebilir. Ancak vergi dairesine olan borcunuz varsa, bu durumda maaşınızın en fazla 1/10’u (onda biri) oranda kesinti yapılabilmektedir.

Hangi Durumlarda Hesaba Bloke Konulur

Banka hangi durumlarda hesaba bloke koyar diye bir soru yöneltirseniz, banka hesabınıza borcunuzdan dolayı bloke konulmasının iki şekilde mümkün olacağını söyleyebiliriz. Bunlar şu şekildedir:

  1. Borcunuz bir kişiye ya da ticârî işletmeye ise,
  2. Borcunuz devlet kurumuna ise.

Eğer birinci maddedeki gibi borcunuz devlet kurumuna değilse, ilk başta bahsettiğimiz gibi icra ya da mahkeme kanalına başvuran alacaklı banka hesabı blokesi koydurabilir. Eğer borcunuz devlete ise, vergi dairesi direkt olarak bankaya borç tutarını içeren tahakkuk fişiyle birlikte bir üst yazıyı bankaya göndererek bloke koydurma işlemi yapabilir.

Banka Hesabına Konulan Blokenin Kaldırılması

Blokeden Kurtulmak İçin Başka Bankadan Hesap Açma

Türk milleti olarak her işte olduğu gibi bunda da bir cinlik düşünmeden edemiyoruz. Bunlardan biri de, bloke konulduktan sonra başka bankadan hesap açıp orayı kullanmak üzeredir. Bu doğrultuda işleyişi anlatmak, olayı açıklığa kavuşturacaktır. Alacaklı avukatı (vekili), icra dairesi aracılığıyla tüm bankalara bloke yazısı göndermeyi tercih edecektir. Örneğin, sizin Ziraat Bankası’nda hesabınız var, fakat Garanti Bankası’nda hesabınız bulunmuyor. Yazı Ziraat Bankası’na ulaştığı zaman blokeniz konulur, ancak Garanti Bankası, şahsın bankada herhangi bir hesabının bulunmadığı yönünde cevap verir. Bu durumdan sonra başkaca bir bankadan hesap açarsanız, bu blokeyi etkilemez. Ancak alacaklı vekili, yeni açtığınız banka hesabını öğrenerek tekrar yazı talebinde bulunursa, bloke bu hesaba da konulur ve hesabınız bloke edilir. Yani iş, tamamen banka hesabınızın tespit edilmesi ile alâkalıdır.

Savcılık Bloke Koyabilir mi

Kimi durumlarda banka hesaplarına savcılık kararı ile de bloke konulabilmektedir. Yakın dönem içerisinde OHAL’de savcılık kanalıyla birçok bireyin banka hesabına bloke konulmuştur. Bloke koyulan hesaplarda bir miktar da belirtilmemiş, tam anlamıyla hesaplarda bir hareket yapılamamıştır. Bu durumda birçok mağduriyet yaşanmıştır. Ancak kişi, savcıya direkt başvurarak dilekçe ile ya da görüşme sonrasında bloke kaldırma talebini belirtebilir. Savcı, uygun gördüğü takdirde banka hesabındaki blokeyi kaldırabilir.

Banka Hesabında Bloke Olup Olmadığını Öğrenmek

Gelişen teknoloji, online ortamda da hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Banka hesabımda bloke var mı yok mu öğrenmek için de, şubeye gitmenize gerek yoktur. Öncelikle banka hesabınızın internet ya da mobil bankacılığını kontrol etmeniz gerekmektedir. Blokeli ibaresi bulunuyorsa, müşteri temsilcisi aracılığıyla durumun ne olduğunu sorgulayabilirsiniz. Ayrıca e-Devlet Kapısı üzerinden Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama (e-haciz Banka) adresini kullanarak da e-haciz sorgulama yapabilirsiniz.

Bloke Kaldırma Dilekçe Örneği

Maaş Hesabına Bloke Konulabilir mi

Aylıklı olarak çalıştığınız bir kurum varsa, bu kurumun maaşınızı yatırdığı banka hesabınıza yani maaş hesabınıza borcunuzdan dolayı yasal olarak bloke konulması mümkün değildir. Banka hesabı blokesi gibi bir durumda, icra dairesine itiraz dilekçesi sunarak blokenin kaldırılmasını talep etmeniz gerekmektedir. İcra müdürlüğüne yazacağınız banka hesabı bloke kaldırma dilekçe örneği için aşağıda bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Banka Hesabına Konulan Blokenin Kaldırılması Dilekçesi

Yorum Yap

Yorum Yap