1. Ana Sayfa
 2. Bank Kredisi
 3. 2021 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Hesaplaması

2021 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Hesaplaması

agi nedir

Asgari Geçim İndirimi veya AGİ, çalışanın kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için devletin uyguladığı gelir vergisi indirimine denir. Böylece devlet çalışandan alacağı gelir vergisinin bir miktarını almaz ve çalışana iade etmiş olur. Asgari Geçim İndirimi medeni duruma, eşin çalışma durumuna ve çocuk sayısına göre değişiklik gösterir ve 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçim indirimi almasını sağlar. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

Enparacom masrafsız ihtiyaç kredisi hakkında bilgi almak için tıklayın.

2021 Yılı AGİ Tutarları

asgari geçim indirimi

Çalışan Medeni Durum Aylık Asgari Geçim İndirim (AGİ) Tutarı
Bekâr 268,31 TL
Evli ve eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan +1 çocuk 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan +2 çocuk 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan +3 çocuk 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan +4 çocuk 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan +5 çocuk 456,13 TL
Evli ve eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan +1 çocuk 308,55 TL
Evli eşi çalışan +2 çocuk 348,80 TL
Evli eşi çalışan +3 çocuk 402,47 TL
Evli eşi çalışan +4 çocuk 429,30 TL
Evli eşi çalışan +5 çocuk 456,13 TL

Asgari Geçim İndiriminden Yararlananlar

 • Ücretleri gerçek usulde vergilendirilenler,
 • Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler,
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 61.maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler.

Asgari Geçim İndiriminden Yararlanamayanlar

 • Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilen ücret erbabı,
 • Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler,
 • 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb. uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,
 • Ücret geliri elde etmeyen diğer kişiler.

Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır?

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık;

 • İşçinin kendisi için %50
 • Çalışmayan ve geliri olmayan eş için %10
 • Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına %7,5
 • Üçüncü çocuk için %10
 • Dördüncü ve daha fazla çocuk için %5’er
  indirim uygulanır.
 • Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için %15’lik orandan işlem görür.
 • %15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur. Bu oranların toplamı ise %85’i geçemez.

Asgari Geçim İndirimi Asgari Ücretin İçinde mi Yer Alır?

Asgari Geçim İndirimi asgari ücretin içerisinde yer alır. Ancak bazı durumlar asgari ücretin artmasına neden olur. Bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin asgari ücretine 2021 yılında 268,31TL olarak AGİ dahil edilmiştir. Ancak eşin çalışma durumu ve çocuk sayısına göre artış gösteren AGİ miktarı değişerek maaştan ayrı bir şekilde ödenir.

Asgari Geçim İndirimine Nasıl Başvuru Yapılır?

AGİ işçinin yasal hakkıdır ve Asgari geçim indirim fonundan yararlanmak isteyenler “Aile Durumu Bildirim Formu” doldurmalıdır. Aile durumu bildirim formu; çalışanların medeni durumu, çocuk sayısı, eşi çalışıyor mu çalışmıyor mu ve çalışıyorsa gelir durumu gibi kişinin bilgilerini içeren bir belgedir. Burada eşin çalışma durumu ve gelir elde edip etmediğine dikkat etmek gerekir. Söz konusu çalışanın eşi çalışmıyorsa, ancak herhangi bir kira geliri varsa, kişinin eşi AGİ hesaplamasına dahil edilmez. Bu form çalışanın özlük dosyasında işveren tarafından saklanmalıdır. Formda bildirilen bilgilerde değişiklik yaşanması durumunda 1 ay içerisinde çalışan işverene bildirmelidir. Çünkü formda yer alan çalışanın vermiş olduğu bilgiler doğru sayılır. Dolayısıyla herhangi bir sorun olması durumunda sorumluluk çalışana aittir.

Ücretsiz İzinler AGİ Ödemesini Etkiler mi?

AGİ, çalışanın çalıştığı gün kadar hesaplanır. Yani çalışanın ay içerisinde ücretsiz izin kullanması, eksik çalışma günleri gibi nedenlerle çalışmaması AGİ tutarını değiştirir.

Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Çalışanlar AGİ’den Nasıl Faydalanır?

Çalışanın birden fazla işverenden ücret alması durumunda asgari geçim indirimi, en yüksek ücret aldığı işveren tarafından uygulanır.

Asgari Geçim İndirimi Ödenmiyorsa Ne Yapmalıyım?

AGİ’yi ödemeyen işveren, İş Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na uymamış ve suç işlemiş sayılır. Bu nedenle Maliye Bakanlığı tarafından işverene zamanında ödeme yapmadığı için vergi zıyaı cezası kesilir. Çalışan iş sözleşmesini feshedebilir ve hukuka başvurabilir.

 

Yorum Yap

Yorum Yap