İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Bank Kredisi
  3. İcra Takibine İtiraz Başvurusu
Trendlerdeki Yazı

İcra Takibine İtiraz Başvurusu

Haksız yere yapılmış olan icra takibine itiraz başvurusu dilekçesi örneği için yazımızı okuyabilirsiniz. Ayrıca icra takibi hakkında da bilgi alın.

İcra Takibine İtiraz Başvurusu
2

UYAP‘tan alınan bugünkü verilere göre ülkemizde açık durumda görünen icra dosyası sayısı 19.326.100’dür. Bu, seksen milyonluk Türkiye nüfusunun neredeyse dörtte biri anlamına gelmektedir. Durum böyle olunca, her dört kişiden birinin de icra ile muhatap olması gündeme gelmektedir. Peki, söz konusu bir icra takibi ile karşı karşıya geldiğimizde, icra takibine itiraz başvurusu dilekçesini nasıl vereceğiz?

Belirtmekte fayda görüyoruz ki, bu yazıda açıklamaya çalıştıklarımız ilâmsız icra takiplerinde yani herhangi bir mahkeme kararına dayanmayan icra takipleri için geçerlidir.

İcra Takibine İtiraz Başvurusu

Türkiye’de yasal mevzuatın yeteri kadar gelişmemiş olması ve açıklarının bulunması nedeniyle birçok kötü niyetli kişi, haksız yere icra takibi başlatmaktadır. Bu durumda vatandaşların da kafalarında karışıklık ve yüreklerinde de korku olmaktadır. Öncelikle şunu bilmeniz gerekmektedir: Korkmakla hiçbir şey çözülmez. Böylece borcunuzu ödediğiniz hâlde size icra da gelebilir. Ancak icraya nasıl itiraz edilir sorusunun yanıtını biliyorsanız, itiraz hakkınızın da olduğunu tahmin etmeniz gerekmektedir.

Eğer gerçekten borcunuz var ve bu borcu ödemediğiniz için alacaklı taraf tarafınıza icra takibi başlattıysa, boş yere borca itiraz etmeyin. Zira, daha sonra açılacak olan itirazın iptali davası ile çok daha büyük masraflarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ancak haksız yere sizden alınmaya çalışılan paralar için yasal hakkınızı sonuna kadar kullanın. Örneğin; bankadan bir kredi çektiğiniz ve taksitlerini ödeyemediniz. İki aylık süreç içerisinde banka borcunuzu bekletir, bu süre sonunda ise idari takibe girerseniz. 1 aylık süreç de idari takipte geçer. Yine borcunuzu ödemezseniz son yedi günlük ihtar ile birlikte direkt olarak hakkınızda icra takibi başlatılabilir. İşte, bu durumda icraya itiraz etseniz dahi herhangi bir haklılığınız olmayacaktır. Sadece yaşanacak sonu geciktirirsiniz. Zira, banka itirazın iptali davası açarak sizin borçlu olduğunuzu belgeleyebilmektedir. İcra takibine itiraz başvurusu da, bu şekliyle biraz daha zorlu hâle gelmektedir.

İcraya İtiraz Süresi

Öncelikle adliyeden içeri girdikten sonra suçluluk psikolojisine bürünmeyin. Burası da, diğer devlet daireleri gibi kasvetlidir, evet. Ancak hemen herkesin adliyelere işinin düşeceğini unutmayın. Bundan dolayı, icraya itiraz etme yolları da çok basit gerçekleşecektir. Şimdi, ilk kural olarak ifade etmek gerekir ki, alacaklı tarafından icra dairesine açılan icra takibine karşı itiraz etmeniz için bu dosyadan haberdâr olmanız gerekmektedir. Bu durum da, ancak icra müdürlüğü tarafından size tebligat çıkartıldıktan sonra mümkün olmaktadır. Gerçi, günümüzde e-Devlet Kapısı ve UYAP entegrasyonu sayesinde henüz tebligat çıkartılmadan da hakkınızda açılmış dava dosyası ve icra takip dosyalarını görebilirsiniz.

İcraya itiraz için yasal süre, tebliğden itibaren maksimum yedi gündür. Yani elinize geçen icra kâğıdından sonra yedi gün içerisinde icra dairesine giderek icra takibine itiraz ettiğinize dair bir dilekçe vermeniz gerekmektedir. Eğer ki itiraz etmezseniz, borcu kabul etmiş olursunuz ve gerekli işlemler alacaklı tarafından yapılabilir. Ancak itiraz ederseniz takip durur. Takibin devam etmesi için de alacaklı tarafın mahkemelere itirazın iptali davası açması gerekmektedir. Bu arada, yapacağınız itirazı sadece borca değil, tüm faiz ve masraflara karşı da yapın.

İcraya Nasıl İtiraz Edilir?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi herhangi bir şekilde borcunuz yok ve haksız yere biri size icra takibi başlattıysa, elinize tebligat geldikten sonra yedi gün içerisinde itirazınızı yapabilirsiniz. Yedinci günden sonraki itirazların kabul edilmeyeceğinin altını çizmek istiyoruz. Peki, bu icraya itiraz dilekçesi örneği nasıl yazılmalıdır?

Öncelikle, icra dairesine sunacağınız itiraz dilekçesinde borcunuzun neden olmadığına dair bir gerekçe ya da neden sunmak zaruretinde olmadığınızı bilmeniz gerekmektedir. Fakat dilerseniz, durumun sebeplerini de izah edebilirsiniz. Örneğin; borcun tamamının ödendiğini, bu borç için daha önce de bir icra takibinin başlatıldığı, borcun vadesinin gelmediği ya da bu şekliyle bir borcun hiç olmadığını öne sürebilirsiniz.

Kullanıcılarımızdan sıklıkla gelen bir soruya da cevap vermek isteriz. İcraya itiraz tamamen ücretsizdir. Ama, tebligatı size gönderen icra dairesine değil de başka bir icra dairesine itiraz dilekçesi verirseniz, muhtemelen oradaki icra kâtipleri sizden itiraz dilekçenizi asıl icra dairesine göndermek için posta masrafı alacaktır. Bu da 10-20 TL arası bir meblağdır.

Bir diğer nokta da, borcun tamamına değil kısmî olarak belli bölümüne de itiraz edebilmenizdir. Örneğin, bankadan 5 bin lira kredi çektiniz fakat banka size 10 bin lira verdiğini iddia ediyor. Bu durumda borçlu olduğunuzu kabul edebilir, fakat 5 bin liralık borcunuz olduğunu öne sürerek kısmî itiraz edebilirsiniz.

Gecikmiş İtiraz Nedir?

Borçlu, icra tebligatını aldıktan sonra yedi gün içerisinde itiraz etmezse takibin kesinleştiğini belirtmiştik. Fakat İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 65. maddesi gereğince, borçlunun mücbir durumlarda itiraz edememesi hâlinde, bu durumun ortadan kalkmasıyla birlikte üç gün içerisinde itiraz için gerekli işlemleri yapabileceği belirtilmiştir. Bu durum, normal itirazdan biraz farklıdır ve icrada gecikmiş itiraz olarak adlandırılır. Söz konusu nedenden dolayı da profesyonel olarak bir avukattan hukukî yardım talep etmeniz gerekmektedir.

İcra Takibi Kesinleşirse Ne Olur?

Borca itiraz etmediğiniz durumda icra kesinleşirse, alacaklı tarafından haciz işlemleri yapılabilir. Ancak, bu durumda hukukî bir deyim olarak borçlu, menfî tespit davası açabilmektedir. Yani, itiraz süresi geçmiş olsa dahi borçlu, gerçekten borçlu olmadığını iddia ederek “borcunun olmadığına dair tespit davası” açma hakkına sahiptir. Bu durumda haciz işlemleri muhtemelen durmayacaktır, fakat davayı kazandığınız takdirde işler değişir. Zira, bu süreçte davanız istirdat, yani haksız yere sizden alınanı geri isteme şekline evrilecektir. Bu şekliyle davayı takip etmeniz gerekmektedir. İcra takibine itiraz da, farklı bir yola evrilmektedir.

Bir diğer yöntem de, menfî tespit davasını açarken ihtiyatî tedbir talepli olarak açmanızdır. Hâkim eğer uygun görürse, borcun belli bir miktarını teminat olarak yatırmanız durumunda icrayı durdurabilmektedir. Böylece dava sonucunda haksız çıkarsanız, alacaklının hak kaybı yaşanması önlenmektedir.

Tekrar etmekte fayda var ki, bir avukat ile çözebileceğiniz bu durum karşısında internetten aldığınız bilgilerle yetinmeyin.

Önerilen Yazı
En Düşük Faizli İhtiyaç Kredisi

Yorum Yap

Yorum Yap