İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Bank Kredisi
  3. Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Kayıplarının Takibini Sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Kayıplarının Takibini Sağlayacak

İçme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolüne yönelik olarak bazı düzenlemelere gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Kayıplarının Takibini Sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan, İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu tebliğ ile içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolü için alınması gereken tedbirler düzenlenmiş oldu.

Buna göre, kullanıcıların kimlik, adres, abone türü (mesken, ticari ve benzeri), iletişim, sayaç numarası, sayaç markası, sayaç çapı, sayaç boyu, sayaç damga tarihi, sayaç ölçüm aralığı, sayaç endeksi, sayaç çalışma prensibi ve sayaç çarpanı kayıt altına alınacak, mevcut kayıtlarda ise güncelleme yapılacak. Adres kayıtları ulusal adres veri tabanındaki parametrelere uygun olarak tutulacak.

Su ve kanalizasyon idareleri ile birlikte belediyeler, su kayıpları yıllık raporları ve envanter formlarını her sene için, takip eden söz konusu senenin şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa ya yazılı olarak ya da elektronik ortam üzerinden gönderecek. Su kayıpları yıllık raporları ve envanter formları, büyükşehir belediyelerinde coğrafi konum olarak birleşmiş ilçe belediyeleri hariç olmak üzere her ilçe için ayrı formlar halinde hazırlanacak.

İçme suyu temin ve dağıtım sistemleri projeleri için görüş alınması hususunda tebliğe yeni bir bölüm de eklendi.

Buna göre idareler, yeni ve revize projelerde tasarım aşamasında itibaren tebliğin hükümlerinin uygulanmasını sağlayacak, 10 bin kişi ve üzeri proje nüfusu için yapılacak olan yeni projeler ile 500 ve üzeri bağlantı sayısına sahip revize projeler için Bakanlığın görüşü alınacak.

Yorum Yap

Yorum Yap